Strona glówna | Jak załatwić sprawę | Rejestr zmian | Administracja
Jesteś tutaj: BIP WITNICA:GOSPODARKA GRUNTAMI : Wniosek o nabycie gruntów w formie przetargowej


 musi zawierac wszystkie frazy

szukaj w:
 opisach,
 archiwum

GOSPODARKA ODPADAMI
DOWODY OSOBISTE
EWIDENCJA LUDNOŚCI
PODATKI
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
TRANSPORT DROGOWY
ZEZWOLENIA NA ALKOHOL
GOSPODARKA GRUNTAMI
- Wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej
- Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego
- Wniosek o nabycie gruntów w formie przetargowej
- Wniosek o bezprzetargowe nabycie dzierżawionych gruntów zabudowanych
- Wniosek o wydzierżawienie gruntów
- Wniosek o wydanie zaświadczenia – przekształcenie u.w.
- Wniosek o nabycie gruntów w formie bezprzetargowej
- Udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za użyt. wiecz. nieruch. grunto
- Wniosek o oddanie nieruchomości w trwały zarząd
- Dzierżawa pasa drogowego drogi wewnętrznej na prawach wyłączności
- Dzierżawa pasa drogowego drogi wewnętrznej urządzenia lub obiekty
- Dzierżawa pasa drogowego drogi wewnętrznej robóty niezwiązane z budową
- Awaria w pasie drogowym oraz wydzierżawienie gruntu i naliczenie opłat
- Zgłoszenie wniesienia opłaty jednorazowej
- Poświadczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego
GEODEZJA
ROLNICTWO I LEŚNICTWO
OŚWIATA
ORGANIZOWANIE IMPREZ ARTYSTYCZNYCH I ROZRYWKOWYCH
UDZIELANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
DROGOWNICTWO
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
Wizyt:
1012879


05-12-2008 00:00
WNIOSEK O NABYCIE GRUNTÓW W DRODZE PRZETARGOWEJ

NUMER KARTY:

WGGGR.6840.1..........


WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek pisemny o nabycie gruntów w drodze przetargowej
2. Załączniki:
 - mapa sytuacyjno-wysokościowa z naniesioną lokalizacją wnioskowanego gruntu

OPŁATY:

Brak.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU:

Biuro Obsługi Interesanta / Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa


JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa

TERMIN ODPOWIEDZI:

Do 14 dni.


TRYB ODWOŁAWCZY:

Brak.


UWAGI:

Brak.


PODSTAWA PRAWNA:

1. Art. 34 i 35, art. 37 ust. 1, art.38-41, art. 62, art.67, art. 70-72, art. 136 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz. U. z 2016r, poz. 2147 z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r., poz. 1490)


PLIKI DO POBRANIA: Wniosek_o_nabycie_gruntow_w_formie_przetargowej.pdfautor:
zatwierdził:
opublikował:

ostatnie zmiany: 30-10-2017 16:13 przez
czytany: 6439
Rejestr zmian
 

Drukuj   
Zgłoś błąd