Strona glówna | Jak załatwić sprawę | Rejestr zmian | Administracja
Jesteś tutaj: BIP WITNICA:DROGOWNICTWO : Zgoda na ustawienie reklamy przy drodze gminnej


 musi zawierac wszystkie frazy

szukaj w:
 opisach,
 archiwum

GOSPODARKA ODPADAMI
DOWODY OSOBISTE
EWIDENCJA LUDNOŚCI
PODATKI
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
TRANSPORT DROGOWY
ZEZWOLENIA NA ALKOHOL
GOSPODARKA GRUNTAMI
GEODEZJA
ROLNICTWO I LEŚNICTWO
OŚWIATA
ORGANIZOWANIE IMPREZ ARTYSTYCZNYCH I ROZRYWKOWYCH
UDZIELANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
DROGOWNICTWO
- Zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi publicznej lub jego przebudowę
- Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego
- Zgoda na ustawienie reklamy przy drodze gminnej
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
Wizyt:
1012961


05-12-2008 00:00
Wyrażenie zgody na ustawienie reklamy przy drodze gminnej

Wniosek do pobrania na dole strony

wyrażenie zgody na ustawienie reklamy przy drodze gminnej


1. Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy.

 
Wydział Inwestycji - Kierownik Wydziału: Sylwia Bon,
Piętro I , pok. nr 6
Telefon (095) 721 64 46,

 2. Wymagane dokumenty.

W Biurze Obsługi Interesanta należy złożyć wypełniony wniosek, wraz z projektem reklamy, oraz planem sytuacyjnym odcinka pasa drogowego z zaznaczoną lokalizacją reklamy.

 3. Opłaty.
Nie dotyczy.


4. Termin załatwienia sprawy.
W przypadku złożenia przez wnioskodawcę kompletu dokumentów, decyzja zostanie wydana w ciągu 30 dni.

5. Doręczenie decyzji.
-
decyzję należy odebrać osobiście w pokoju nr 6

6. Tryb odwoławczy.
a) Od decyzji organu służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Witnica,
b) Odwołanie od decyzji organu powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie,
c) Wniesienie odwołania od decyzji organu nie wstrzymuje jej wykonania,
e)Odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy w Witnicy.7. Podstawa prawna.
·
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. nr 204 z 2004r. poz. 2086)


8. Uwagi.
Właściciel reklamy zobowiązany jest do:
- utrzymania reklamy w stanie  estetycznym,
- natychmiastowego usunięcia reklamy w przypadku stwierdzenia, że zagraża ona bezpieczeństwu ruchu drogowego,
- umieszczenia reklamy zawierającej  teksty lub wizerunki powszechnie uznane za obrażające uczucia religijne, narodowe oraz  naruszające zasady  współżycia społecznego,
- w przypadku stwierdzenia  złego stanu reklamy do natychmiastowej jej konserwacji, naprawy lub usunięcia,
- powiadomienia zarządcy drogi o demontażu reklamy, niedopuszczenie do  ustawienia reklamy, o ile stwierdzi, że wygląd reklamy  lub jej lokalizacja jest  niezgodna z przedłożonym projektem,
- w przypadku naruszenia praw osób trzecich.
Przed  upływem ważności zezwolenia  należy wszcząć  starania o jego  przedłużenie  lub zdemontować reklamę.

Wniosek do pobrania: Wniosek_reklama.docxautor:
zatwierdził:
opublikował:

ostatnie zmiany: 28-03-2023 10:50 przez
czytany: 6142
Rejestr zmian
 

Drukuj   
Zgłoś błąd