Strona glówna | Jak załatwić sprawę | Rejestr zmian | Administracja
Jesteś tutaj: BIP WITNICA:DROGOWNICTWO : Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego


 musi zawierac wszystkie frazy

szukaj w:
 opisach,
 archiwum

GOSPODARKA ODPADAMI
DOWODY OSOBISTE
EWIDENCJA LUDNOŚCI
PODATKI
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
TRANSPORT DROGOWY
ZEZWOLENIA NA ALKOHOL
GOSPODARKA GRUNTAMI
GEODEZJA
ROLNICTWO I LEŚNICTWO
OŚWIATA
ORGANIZOWANIE IMPREZ ARTYSTYCZNYCH I ROZRYWKOWYCH
UDZIELANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
DROGOWNICTWO
- Zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi publicznej lub jego przebudowę
- Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego
- Zgoda na ustawienie reklamy przy drodze gminnej
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
Wizyt:
1013022


05-12-2008 00:00
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego

wniosek do pobrania na dole stronywydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej


1. Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy.

 
Wydział Inwestycji - Kierownik Wydziału: Sylwia Bon,
Piętro I , pok. nr 6
Telefon (095) 721 64 46


2. Wymagane dokumenty.

W Biurze Obsługi Interesanta należy złożyć wypełniony wniosek (Druk: WI.6742) wraz z następującymi załącznikami:

-plan sytuacyjny odcinka pasa drogowego przewidzianego do zajęcia z podaniem jego wymiarów w skali 1:500,
-kopię decyzji uzgadniającej lokalizacje urządzeń w pasie drogowym,
-oświadczenie o podsiadaniu ważnego pozwolenia na budowę lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej,
-kopie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu,
-harmonogram robót ( w przypadku etapowego prowadzenia robót)


3. Opłata skarbowa.
Nie dotyczy

4. Termin załatwienia sprawy.
W przypadku złożenia przez wnioskodawcę kompletu dokumentów, decyzja zostanie wydana w ciągu 14 dni.

5. Doręczenie decyzji.
- decyzję należy odebrać osobiście w pokoju nr 6.

6. Tryb odwoławczy.
a) Od decyzji organu służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8 w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Witnica,
b) Odwołanie od decyzji organu powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie,
c) Wniesienie odwołania od decyzji organu nie wstrzymuje jej wykonania,
d) Odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy w Witnicy.

7. Podstawa prawna.

· Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2185)Wniosek do pobrania: Wniosek_zajecie_pasa_drogowego.odtautor:
zatwierdził:
opublikował:

ostatnie zmiany: 28-03-2023 10:23 przez
czytany: 6549
Rejestr zmian
 

Drukuj   
Zgłoś błąd