Strona glówna | Jak załatwić sprawę | Rejestr zmian | Administracja
Jesteś tutaj: BIP WITNICA:GOSPODARKA PRZESTRZENNA : Wniosek o zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie


 musi zawierac wszystkie frazy

szukaj w:
 opisach,
 archiwum

GOSPODARKA ODPADAMI
DOWODY OSOBISTE
EWIDENCJA LUDNOŚCI
PODATKI
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
TRANSPORT DROGOWY
ZEZWOLENIA NA ALKOHOL
GOSPODARKA GRUNTAMI
GEODEZJA
ROLNICTWO I LEŚNICTWO
OŚWIATA
ORGANIZOWANIE IMPREZ ARTYSTYCZNYCH I ROZRYWKOWYCH
UDZIELANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
DROGOWNICTWO
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
- Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowa
- Wniosek o wydanie decyzji lokalizacji celu publicznego
- Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
- Wniosek o zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie
- Wniosek o wydanie zaświadczenia o rewitalizacji
OCHRONA ŚRODOWISKA
Wizyt:
1012987


05-12-2008 00:00
Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego

Wniosek i oświadczenia do pobrania na dole strony


Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego

1. Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy.
Wydział Rozwoju Gospodarczego, Kierownik Wydziału: Bogumiła Popkowska
Szczegółowe informacje: Anna Torchała,

Piętro I,  pokój nr 4
Telefon  (095) 721 64 45
 
2. Wymagane dokumenty.
W kancelarii należy złożyć:
1. Wniosek (Druk: WRG.BA-04)


3. Opłaty.
Opłata skarbowa wynosi 17 zł
Opłatę skarbową należy dokonać:
- przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu 08 8355 0009 0114 4848 2000 0006,
- lub w kasie Urzędu,
Osoba wnosząca o dokonanie czynności wymagającej uiszczenia opłaty skarbowej zobowiązana jest przedłożyć dowód uiszczenia w/w opłaty.


4. Termin załatwienia sprawy.
W przypadku  złożenia kompletnych  dokumentów  zaświadczenie wydaje się w terminie 30 dni.

5. Tryb odwoławczy.
Nie dotyczy. 

6. Podstawa prawna.
art.217 i § 2 pkt.2  Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 31 ust.1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.)

7. Uwagi
Kasa Urzędu znajduje się w budynku urzędu na parterze i jest czynna:
poniedziałek w godzinach 8.30-15.00
wtorek - piątek w godzinach 7.30-15.00

 

Wniosek i oświadczenia do pobrania:


 Przeznaczenie_w_planie_zagospodarowania.docautor:
zatwierdził:
opublikował:

ostatnie zmiany: 01-08-2019 08:47 przez
czytany: 7441
Rejestr zmian
 

Drukuj   
Zgłoś błąd