Strona glówna | Jak załatwić sprawę | Rejestr zmian | Administracja
Jesteś tutaj: BIP WITNICA:GOSPODARKA PRZESTRZENNA : Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy


 musi zawierac wszystkie frazy

szukaj w:
 opisach,
 archiwum

GOSPODARKA ODPADAMI
DOWODY OSOBISTE
EWIDENCJA LUDNOŚCI
PODATKI
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
TRANSPORT DROGOWY
ZEZWOLENIA NA ALKOHOL
GOSPODARKA GRUNTAMI
GEODEZJA
ROLNICTWO I LEŚNICTWO
OŚWIATA
ORGANIZOWANIE IMPREZ ARTYSTYCZNYCH I ROZRYWKOWYCH
UDZIELANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
DROGOWNICTWO
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
- Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowa
- Wniosek o wydanie decyzji lokalizacji celu publicznego
- Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
- Wniosek o zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie
- Wniosek o wydanie zaświadczenia o rewitalizacji
OCHRONA ŚRODOWISKA
Wizyt:
1012971


05-12-2008 00:00
Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy

Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

 

1. Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy.

Wydział Rozwoju Gospodarczego
Kierownik Wydziału: Bogumiła Popkowska
Szczegółowych informacji udzielają: Danuta Grzegorzyca, Anna Torchała
Tel: (095) 721 64 45
 
2. Sposób załatwienia sprawy.
W Biurze Obsługi Interesanta należy złożyć odpowiedni wniosek, załączony na dole strony
Załączniki:
- cztery egzemplarze aktualnej geodezyjnej mapy zasadniczej (oryginał + 3 kopie w skali 1:500/1: 1000) z naniesionymi numerami ewidencyjnymi sąsiednich działek
- określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko,
- upoważnienie osoby działającej w imieniu inwestora - oryginał,

3. Opłaty.
Opłatę skarbową w wysokości 598 zł przy składaniu wniosku należy uiścić w kasie Urzędu Miasta i Gminy Witnica lub wpłacić na konto

Opłata.
1. Dla celów mieszkaniowych opłaty nie pobiera się.
2. Dla celów innych niż wymienione w pkt. 1 opłata wynosi 598 zł

4. Termin załatwienia sprawy.
W przypadku złożenia przez wnioskodawcę kompletu dokumentów decyzja zostanie wydana w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

5. Doręczenie decyzji.
- decyzję odbiera się osobiście w pokoju nr 4

6. Tryb odwoławczy.
a) Od decyzji organu służy prawo odwołania w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji,
b) Odwołanie od decyzji organu powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie,
c) Wniesienie odwołania od decyzji organu nie wstrzymuje jej wykonania,
d) Odwołanie składa się w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Witnica.

7. Podstawa prawna.
• odpowiednie art. 59, 60, 61 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003).

Pliki do pobrania: WNIOSEK_o_ustalenie_warunkow_zabudowy.docx

 WNIOSEK_o_ustalenie_warunkow_zabudowy.pdfautor:
zatwierdził:
opublikował:

ostatnie zmiany: 12-08-2020 09:40 przez
czytany: 8813
Rejestr zmian
 

Drukuj   
Zgłoś błąd