Strona glówna | Jak załatwić sprawę | Rejestr zmian | Administracja
Jesteś tutaj: BIP WITNICA:OCHRONA ŚRODOWISKA


 musi zawierac wszystkie frazy

szukaj w:
 opisach,
 archiwum

GOSPODARKA ODPADAMI
DOWODY OSOBISTE
EWIDENCJA LUDNOŚCI
PODATKI
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
TRANSPORT DROGOWY
ZEZWOLENIA NA ALKOHOL
GOSPODARKA GRUNTAMI
GEODEZJA
ROLNICTWO I LEŚNICTWO
OŚWIATA
ORGANIZOWANIE IMPREZ ARTYSTYCZNYCH I ROZRYWKOWYCH
UDZIELANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
DROGOWNICTWO
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
- Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
- Dofinansowanie wymiany materiałów budowlanych zawierających azbest
- Zezwolenie na odbiór i transport nieczystosci ciekłych
- Zaświadczenie o położeniu działki poza granicami obszaru natura 2000
- Zezwolenie na ochronę przed bezdomnymi zwierzętami
- Zezwolenie na prowadzenie schroniska sla zwierząt
- Zezwolenie na prowadzenie grzebowiska zwłok zwierzęcych
- Zezwolenie na prowadzenie spalarni zwłok zwierzęcych
- Zgłoszenie zamiaru użytkowania przydomowej oczyszczalni ścieków
- Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną
- Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
Wizyt:
1037611
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | Dofinansowanie wymiany materiałów budowlanych zawierających azbest | Zezwolenie na odbiór i transport nieczystosci ciekłych | Zaświadczenie o położeniu działki poza granicami obszaru natura 2000 | Zezwolenie na ochronę przed bezdomnymi zwierzętami | Zezwolenie na prowadzenie schroniska sla zwierząt | Zezwolenie na prowadzenie grzebowiska zwłok zwierzęcych | Zezwolenie na prowadzenie spalarni zwłok zwierzęcych | Zgłoszenie zamiaru użytkowania przydomowej oczyszczalni ścieków | Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną | Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody

03-12-2008 00:00
INSTRUKCJA
  Po lewej stronie znajduję się menu składające się z głównych zakładek określających informacje o sprawach, które można załatwić w urzędzie.Po wybraniu dowolnej zakładki rozwijane są podrozdziały. Wybranie z lewego menu podrozdziału powoduje wyświetlenie spisu wszystkich procedur w danym dziale od wymagane dokumenty, które należy złożyć, przez formę załatwienia spraw, przepisy prawa oraz uwagi.                                                                                 
        W dowolnym momencie można wydrukować wyświetloną informację korzystając z opcji "do druku", można też pobrać formularz zamieszczony w formacji pdf w dolnej części strony.

autor:
zatwierdził:
opublikował:
czytany: 11669
Rejestr zmian
 

Drukuj   
Zgłoś błąd