Strona glówna | Jak załatwić sprawę | Rejestr zmian | Administracja
Jesteś tutaj: BIP WITNICA:ZEZWOLENIA NA ALKOHOL : Wydawanie zezwoleń na wyprzedaż zinwentaryzowanych zapasów napojów al


 musi zawierac wszystkie frazy

szukaj w:
 opisach,
 archiwum

GOSPODARKA ODPADAMI
DOWODY OSOBISTE
EWIDENCJA LUDNOŚCI
PODATKI
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
TRANSPORT DROGOWY
ZEZWOLENIA NA ALKOHOL
- Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia na mi
- Wydawanie zezwoleń na alkohol na spożycia poza miejscem sprzedaży
- Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alko
- Wydawanie zezwoleń na alkohol dotyczących organizacji przyjęć
- Wydawanie zezwoleń na wyprzedaż zinwentaryzowanych zapasów napojów al
GOSPODARKA GRUNTAMI
GEODEZJA
ROLNICTWO I LEŚNICTWO
OŚWIATA
ORGANIZOWANIE IMPREZ ARTYSTYCZNYCH I ROZRYWKOWYCH
UDZIELANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
DROGOWNICTWO
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
Wizyt:
1013016


05-04-2006 00:00
Wydawanie zezwoleń na wyprzedaż zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych
 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Pisemny wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych napojów alkoholowych.

 2. Wykaz zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych.

OPŁATY:

 1. 1,4% – wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa.

 2. 1,4% – wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa).

 3. 2,7% – wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów alkoholowych powyżej 18% alkoholu.


Opłatę wpłacić należy do kasy Urzędu miasta lub na konto :Urząd Miasta i Gminy Witnica GBS Barlinek Oddział Witnica 08835500090114484820000006 z dopiskiem: opłata za zezwolenie na wyprzedaż zapasów napojów alkoholowych.


MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU:

Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej/Biuro Obsługi InteresantaJEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Ewidencji Działalności GospodarczejTERMIN ODPOWIEDZI:

Do 1 miesiąca.


TRYB ODWOŁAWCZY:

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

UWAGI:

 1. Zezwolenie może otrzymać przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z następujących przyczyn:
  a. likwidacja punktu sprzedaży,
  b. upływ terminu ważności zezwolenia,
  c. zmiana rodzaju działalności punktu sprzedaży,
  d. zmiana składu osobowego wspólników spółki cywilnej,
  e. niezłożenie do dnia 31 stycznia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim lub niedokonania opłaty w ustawowo określonej wysokości oraz w ustawowych terminach.

 2. Termin zezwolenia nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia.

 3. Przedsiębiorca, który otrzymał zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu ważności zezwolenia.

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

 2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.).

 3. Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz.U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.).

 4. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1807 z póź. zm.).


ZAŁĄCZNIKI:

Brak.


PLIKI DO POBRANIA:

Brak plików do pobrania.
autor:
zatwierdził:
opublikował:

ostatnie zmiany: 12-01-2009 15:35 przez
czytany: 4390
Rejestr zmian
 

Drukuj   
Zgłoś błąd