Strona glówna | Jak załatwić sprawę | Rejestr zmian | Administracja
Jesteś tutaj: BIP WITNICA:TRANSPORT DROGOWY : Wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób


 musi zawierac wszystkie frazy

szukaj w:
 opisach,
 archiwum

GOSPODARKA ODPADAMI
DOWODY OSOBISTE
EWIDENCJA LUDNOŚCI
PODATKI
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
TRANSPORT DROGOWY
- Wydawanie zezwoleń na regularne specjalne przewozy osób
- Wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób
- Udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
- Zmiana licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
ZEZWOLENIA NA ALKOHOL
GOSPODARKA GRUNTAMI
GEODEZJA
ROLNICTWO I LEŚNICTWO
OŚWIATA
ORGANIZOWANIE IMPREZ ARTYSTYCZNYCH I ROZRYWKOWYCH
UDZIELANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
DROGOWNICTWO
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
Wizyt:
1013015


05-04-2006 00:00
Wydawanie zezwoleń na przewozy regularne osób
 
 
NUMER KARTY:
WOR.EDG - 07

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Pisemny wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.
 2. Proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów, długość linii komunikacyjnej podaną w kilometrach i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonania codziennych przewozów zgodnie z rozkładem jazdy.
 3. Schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami.
 4. Potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi.
 5. Cennik.
 6. Zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych i na przystankach.
 7. Wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy.
 8. Kserokopia licencji.

OPŁATY:

 1. Za wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym pojazdem samochodowym na obszarze gminy Witnica pobiera się opłaty w wysokości:
  a. 250 zł - gdy zezwolenie wydane jest na okres do 1 roku;
  b. 300 zł - gdy zezwolenie wydane jest na okres do 2 lat;
  c. 350 zł - gdy zezwolenie wydane jest na okres do 3 lat;
  d. 450 zł - gdy zezwolenie wydane jest na okres do 4 lat;
  e. 550zł - gdy zezwolenie wydane jest na okres do 5 lat.
 2. Za wydanie wypisu z zezwolenia dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o udzielenie zezwolenia, pobiera sie opłatę w wysokości 1 % opłaty jak za wydanie zezwolenia.

  Opłat dokonuje się w kasie Urzędu Miasta lub na konto bankowe: Urząd Miasta i Gminy Witnica GBS Barlinek Oddział Witnica 08835500090114484820000006 z dopiskiem: zezwolenie na regularny przewóz osób w krajowym transporcie drogowym.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU:

Biuro Obsługi Interesanta, Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej

TERMIN ODPOWIEDZI:

Do 1 miesiąca.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

UWAGI:

Zezwolenie wydaje się na czas nie dłuższy niż 5 lat.

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zmianami).
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2007r. Nr 235 poz. 1726);
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie stawek opłat uiszczanych przez przewoźników drogowych za czynności związane z opracowaniem analizy sytuacji rynkowej w zakresie krajowego regularnego przewozu osób (Dz.U. Nr 232, poz. 2331).

ZAŁĄCZNIKI:
Brak
PLIKI DO POBRANIA:
Brak plików do pobrania

autor:
zatwierdził:
opublikował:

ostatnie zmiany: 23-12-2008 12:55 przez
czytany: 4259
Rejestr zmian
 

Drukuj   
Zgłoś błąd