Strona glówna | Jak załatwić sprawę | Rejestr zmian | Administracja
Jesteś tutaj: BIP WITNICA:DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA : Wydawanie duplikatów zaświadczeń o wpisue do ewidencji działalności


 musi zawierac wszystkie frazy

szukaj w:
 opisach,
 archiwum

GOSPODARKA ODPADAMI
DOWODY OSOBISTE
EWIDENCJA LUDNOŚCI
PODATKI
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
- Zakładanie działalności gospodarczej
- Wydawanie duplikatów zaświadczeń o wpisue do ewidencji działalności
- Udostępnienie danych obijętych ewidęcją
- Potwierdzenie danych z ewidencji
TRANSPORT DROGOWY
ZEZWOLENIA NA ALKOHOL
GOSPODARKA GRUNTAMI
GEODEZJA
ROLNICTWO I LEŚNICTWO
OŚWIATA
ORGANIZOWANIE IMPREZ ARTYSTYCZNYCH I ROZRYWKOWYCH
UDZIELANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
DROGOWNICTWO
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
Wizyt:
1012957


12-01-2009 00:00
Wniosek o wydanie duplikatu zaświadczenia
 

Wydawanie duplikatów zaświadczeń i decyzji potwierdzających dane objęte ewidencją działalności gospodarczej


Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o swobodzie działalności gospodarczej do dnia 31 grudnia 2011 r. wszystkie gminy w Polsce miały obowiązek przekazać swoją ewidencję do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzoną przez Ministra Gospodarki.

Informujemy, że Burmistrz Miasta i Gminy Witnica przekazał swoją bazę przedsiębiorców do CEIDG w dniu 28 grudnia 2011 r.

Aktualnie wpisy przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, można przeglądać bezpośrednio na stronie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

UWAGA: W razie trudności z wyszukaniem

danego przedsiębiorcy prosimy o kontakt telefoniczny: 95/ 721-64-52.


Poniższa karta sprawy dotyczy przedsiębiorców jeszcze nie przeniesionych do CEIDG lub tych, którzy zakończyli działalność gospodarczą przed 31.12.2011 r.


Wymagane dokumenty:

1. wniosek o wydanie duplikatu,

2. dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej

3. dowód osobisty do wglądu.


Sposób załatwienia sprawy:

1. osobiście,

2. za pośrednictwem poczty.


Miejsce składania wniosku:

1. Biuro Obsługi Klienta

2. Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej, pok. nr 9.


Opłaty: 5 zł za stronę

Opłatę za wydanie duplikatu należy wpłacićw kasie urzędu lub na konto: Urząd Miasta i Gminy Witnica GBS Barlinek Oddział Witnica: 088355 0009 0114 4848 2000 0006 z dopiskiem: opłata skarbowa za duplikat.


Jednostka odpowiedzialna:

Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej.


TERMIN ODPOWIEDZI:

Do 7 dni.


TRYB ODWOŁAWCZY:

Brak.


UWAGI:

Jeżeli przedsiębiorca został wpisany na nowych zasadach do CEIDG wszelkie informacje zawarte są na stronie internetowej www.firma.gov.pl.

Ewidencja działalności gospodarczej jest jawna i dane osobowe w niej zawarte nie podlegają przepisom ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271).

Dane i informacje zawarte w CEIDG są jawne, każdy ma prawo dostępu do danych udostępnianych na stronie internetowej CEIDG. Zaświadczenia o wpisie do CEIDG dotyczące przedsiębiorców będących osobami fizycznymi w zakresie danych, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, mają formę dokumentu elektronicznego albo wydruku ze strony internetowej CEIDG (art. 38 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej).

Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz 1447 ze zm.).

  2. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr. 173 poz. 1808 ze zm.).

  3. Ustawa z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U.z 2006r. Nr 225, poz.1635 ze zm.)



 wniosek_o_wydanie_duplikatu_dec_lub_zaswiadczenia.doc



autor:
zatwierdził:
opublikował:

ostatnie zmiany: 12-03-2012 13:31 przez
czytany: 4953
Rejestr zmian
 

Drukuj   
Zgłoś błąd