Strona glówna | Jak załatwić sprawę | Rejestr zmian | Administracja
Jesteś tutaj: BIP WITNICA:ZEZWOLENIA NA ALKOHOL : Wydawanie zezwoleń na alkohol dotyczących organizacji przyjęć


 musi zawierac wszystkie frazy

szukaj w:
 opisach,
 archiwum

GOSPODARKA ODPADAMI
DOWODY OSOBISTE
EWIDENCJA LUDNOŚCI
PODATKI
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
TRANSPORT DROGOWY
ZEZWOLENIA NA ALKOHOL
- Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia na mi
- Wydawanie zezwoleń na alkohol na spożycia poza miejscem sprzedaży
- Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alko
- Wydawanie zezwoleń na alkohol dotyczących organizacji przyjęć
- Wydawanie zezwoleń na wyprzedaż zinwentaryzowanych zapasów napojów al
GOSPODARKA GRUNTAMI
GEODEZJA
ROLNICTWO I LEŚNICTWO
OŚWIATA
ORGANIZOWANIE IMPREZ ARTYSTYCZNYCH I ROZRYWKOWYCH
UDZIELANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
DROGOWNICTWO
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
Wizyt:
1012912


23-12-2008 00:00
Wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych podczas organizacji przyjęć
 

NUMER KARTY:

WOR.EDG - 18


WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na podawanie napojów alkoholowych podczas organizowanych przyjęć.

 2. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS.


OPŁATY:

 1. Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych wnoszą opłatę w wysokości:

a) 525 zł. - za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4.5% alkoholu oraz piwa,

b) 525 zł. - za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4.5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),

c) 2100 zł. - za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% alkoholu.

 1. Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych wnoszą opłatę w wysokości uzależnionej od wartości sprzedaży w roku poprzednim (ustaloną na podstawie pisemnego oświadczenia przedsiębiorcy o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, składanego do dnia 31 stycznia):

a) 1.4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów do 4.5% oraz piwa jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37 500 zł,

b) 1.4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów od 4.5% do 18% (z wyjątkiem piwa) jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37 500zł,

 1. c) 2.7% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów powyżej 18% jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 77 000 zł.Opłatę wpłacić należy w kasie urzędu lub na konto :Urząd Miasta i Gminy Witnica GBS Barlinek Oddział Witnica 08835500090114484820000006, w trzech równych ratach, w terminach do 31 stycznmia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU:

Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej/Biuro Obsługi Interesanta


JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej.


TERMIN ODPOWIEDZI:

Do 1 miesiąca


TRYB ODWOŁAWCZY:

 1. Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

 2. Zażalenie na postanowienie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 7 dni, za pośrednictwem Biura Działalności Gospodarczej i Zezwoleń.

UWAGI:

 1. Przedsiębiorcom, których działalność polega na organizacji przyjęć, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych mogą być wydawane na okres do 2 lat.

 2. Opłata za korzystanie z zezwolenia wnoszona jest w każdym roku kalendarzowym, objętym zezwoleniem.


PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

 2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.).

 3. Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz.U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.).

4. Uchwała Nr XVII/117/2007 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie

ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Witnica miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

5. Uchwała Nr XVII/116/2007 Rady miejskiej w Witnicy z dnia 19 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia dla terenu Miasta i Gminy Witnica liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.

ZAŁĄCZNIKI:

1. Wzór formularza wniosku o wydanie zezwolenia na podawanie napojów alkoholowych podczas organizowanych przyjęć.


PLIKI DO POBRANIA:


1. Załącznik Wydanie_zezwolenia_na_sprzedaz_napojow_alkoholowych_podczas_organizacji_przyjec.pdfautor:
zatwierdził:
opublikował:
czytany: 5739
Rejestr zmian
 

Drukuj   
Zgłoś błąd