Strona glówna | Jak załatwić sprawę | Rejestr zmian | Administracja
Jesteś tutaj: BIP WITNICA:OŚWIATA


 musi zawierac wszystkie frazy

szukaj w:
 opisach,
 archiwum

GOSPODARKA ODPADAMI
DOWODY OSOBISTE
EWIDENCJA LUDNOŚCI
PODATKI
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
TRANSPORT DROGOWY
ZEZWOLENIA NA ALKOHOL
GOSPODARKA GRUNTAMI
GEODEZJA
ROLNICTWO I LEŚNICTWO
OŚWIATA
- Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
- Dowozy szkolne
- Przewozy uczniów ze szkół Gminnych - wniosek dla szkół
ORGANIZOWANIE IMPREZ ARTYSTYCZNYCH I ROZRYWKOWYCH
UDZIELANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
DROGOWNICTWO
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
Wizyt:
1012871
07-06-2021 00:00
Stypendium Burmistrza za wyniki w nauce

W związku z UCHWAŁĄ NR XI/181/2019 RADY MIEJSKIEJ W WITNICY z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy Witnica, dyrektorzy placówek oświatowych wypełniają wniosek o przyznanie stypendium. Formularz wniosku określa załącznik nr 1 do ww. uchwały.

 

 

Stypendium jest przyznawane uczniowi, który spełnia poniżej wymienione wymagania, tj.:

A) uczniowie uczęszczający do szkół na terenie Gminy Witnica, mogą otrzymać stypendium po spełnieniu warunków określonych w ww. uchwale;

 

B) na podstawie § 2 ww. uchwały, który brzmi:  "Stypendia są przyznawane uczniom:
1) szkół podstawowych:
a) w klasie VI, za wyniki osiągnięte w klasie V,
b) w klasie VII, za wyniki osiągnięte w klasie VI,
c) w klasie VIII, za wyniki osiągnięte w klasie VII,
d) absolwentom klas VIII, za wyniki osiągnięte na świadectwie kończącym szkołę;
2) szkół ponadpodstawowych:
a) w klasie II, za wyniki osiągnięte w klasie I,
b) w klasie III, za wyniki osiągnięte w klasie II,
c) w klasie IV, za wyniki osiągnięte w klasie III,
d) w klasie V, za wyniki osiągnięte w klasie IV,
e) absolwentom klas III 3-letniej branżowej szkoły I stopnia, za wyniki osiągnięte na świadectwie
kończącym szkołę,
f) absolwentom klas IV 4-letniego liceum ogólnokształcącego, za wyniki osiągnięte na świadectwie kończącym szkołę,
g) absolwentom klas V 5-letniego technikum, za wyniki osiągnięte na świadectwie kończącym szkołę;
3) uczniom szkół ponadpodstawowych będących absolwentami klas gimnazjalnych w szkole podstawowej:
a) w klasie II, za wyniki osiągnięte w klasie I,
b) w klasie III, za wyniki osiągnięte w klasie II,
c) w klasie IV, za wyniki osiągnięte w klasie III,
d) absolwentom klas III 3-letniego liceum ogólnokształcącego, za wyniki osiągnięte na świadectwie kończącym szkołę,
e) absolwentom klas IV 4-letniego technikum, za wyniki osiągnięte na świadectwie kończącym szkołę."

 

C) na podstawie § 4 ww. uchwały, który brzmi: "Uczniowie mogą otrzymać Stypendium Burmistrza wyłącznie w przypadku, gdy spełniają następujące
kryteria dotyczące wyników nauczania:
1) uczniowie szkół o których mowa w § 2 pkt. 1 lit. a i b winni uzyskać na świadectwie ukończenia klasy V lub VI – średnią ocen minimum 5,20 oraz ocenę wzorową lub bardzo dobrą ze sprawowania;
2) uczniowie szkół o których mowa w § 2 pkt. 1 lit. c i d winni uzyskać na świadectwie ukończenia klasy
VII lub ukończenia szkoły (kl. VIII) – średnią ocen minimum 5,00 oraz ocenę wzorową lub bardzo dobrą ze sprawowania;
3) uczniowie szkół o których mowa w § 2 pkt. 2 lit. a, b, c i f (4-letnie liceum) winni uzyskać na świadectwie ukończenia klasy I, II, III lub ukończenia szkoły (kl. IV) – średnią ocen minimum 4,90 oraz ocenę wzorową lub bardzo dobrą ze sprawowania;
4) uczniowie szkół o których mowa w § 2 pkt. 2 lit. a, b, c, d i g (5-letniego technikum) winni uzyskać na świadectwie ukończenia klasy I, II, III, IV lub ukończenia szkoły (kl. V) – średnią ocen minimum 4,80 oraz ocenę wzorową lub bardzo dobrą ze sprawowania;
5) uczniowie szkół o których mowa w § 2 pkt. 2 lit. a, b i e (3-letnia branżowa szkoła I stopnia) winni
uzyskać na świadectwie ukończenia klasy I, II lub ukończenia szkoły (kl. III) – średnią ocen minimum 4,85 oraz ocenę wzorową lub bardzo dobrą ze sprawowania.
6) uczniowie szkół o których mowa w § 2 pkt. 3 lit. a, b i d (3-letnie liceum ogólnokształcące) winni
uzyskać na świadectwie ukończenia klasy I, II lub ukończenia szkoły (kl. III) – średnią ocen minimum 4,90 oraz ocenę wzorową lub bardzo dobrą ze sprawowania;
7) uczniowie szkół o których mowa w § 2 pkt. 3 lit. a, b, c i e (4-letnie technikum) winni uzyskać na
świadectwie ukończenia klasy I, II, III lub ukończenia szkoły (kl. IV) – średnią ocen minimum 4,80 oraz ocenę wzorową lub bardzo dobrą ze sprawowania.

 

 

Uczeń, który został ujęty we wniosku dyrektora szkoły musi przedłożyć pismo: Deklaracja „Stypendium Burmistrza dla osób zdolnych” w celu dokonania wypłaty stypendium.

 

 

Proszę o przekazanie informacji przez poszczególnych  dyrektorów szkół z terenu Gminy Witnica uczniom zakwalifikowanym do stypendium wraz z drukiem deklaracji do wypełnienia. Deklaracja_Stypendium_BUrmistrza_dla_osob_zdolnych.pdf

 Uchwala_Rady_Miejskiej_w_Witynicy_wraz_z_Wnioskiem_dyrektora_szkoly.pdfautor:
zatwierdził:
< Wróć  
opublikował:

ostatnie zmiany: 07-06-2021 19:21 przez
czytany: 28885  

Rejestr zmian
   

Drukuj   
  Zobacz Również:

Organizacja przewozów w ramach działalności placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Witnica  więcej


Stypendium Burmistrza za wyniki w nauce

Zgłoś błąd