Strona glówna | Jak załatwić sprawę | Rejestr zmian | Administracja
Jesteś tutaj: BIP WITNICA:GOSPODARKA GRUNTAMI : Wniosek o bezprzetargowe nabycie dzierżawionych gruntów zabudowanych


 musi zawierac wszystkie frazy

szukaj w:
 opisach,
 archiwum

GOSPODARKA ODPADAMI
DOWODY OSOBISTE
EWIDENCJA LUDNOŚCI
PODATKI
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
TRANSPORT DROGOWY
ZEZWOLENIA NA ALKOHOL
GOSPODARKA GRUNTAMI
- Wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej
- Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego
- Wniosek o nabycie gruntów w formie przetargowej
- Wniosek o bezprzetargowe nabycie dzierżawionych gruntów zabudowanych
- Wniosek o wydzierżawienie gruntów
- Wniosek o wydanie zaświadczenia – przekształcenie u.w.
- Wniosek o nabycie gruntów w formie bezprzetargowej
- Udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za użyt. wiecz. nieruch. grunto
- Wniosek o oddanie nieruchomości w trwały zarząd
- Dzierżawa pasa drogowego drogi wewnętrznej na prawach wyłączności
- Dzierżawa pasa drogowego drogi wewnętrznej urządzenia lub obiekty
- Dzierżawa pasa drogowego drogi wewnętrznej robóty niezwiązane z budową
- Awaria w pasie drogowym oraz wydzierżawienie gruntu i naliczenie opłat
- Zgłoszenie wniesienia opłaty jednorazowej
- Poświadczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego
GEODEZJA
ROLNICTWO I LEŚNICTWO
OŚWIATA
ORGANIZOWANIE IMPREZ ARTYSTYCZNYCH I ROZRYWKOWYCH
UDZIELANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
DROGOWNICTWO
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
Wizyt:
1012895


05-12-2008 00:00
WNIOSEK O BEZPRZETARGOWE NABYCIE DZIERŻAWIONYCH GRUNTÓW ZABUDOWANYCH

NUMER KARTY:

WGGGR.6840......


WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek pisemny o bezprzetargowe nabycie dzierżawionych gruntów zabudowanych
2. Załączniki:
- dwa egzemplarze mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 z naniesioną lokalizacją wnioskowanego gruntu
- kopia decyzji pozwolenia na budowę (oryginał do wglądu)
- kopia umowy dzierżawy (oryginał do wglądu)
- inne dokumenty uzasadniający wniosek


OPŁATY:

Brak.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU:

Biuro Obsługi Interesanta / Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa


JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa

TERMIN ODPOWIEDZI:

Do 14 dni.


TRYB ODWOŁAWCZY:

Brak.


UWAGI:

Brak.


PODSTAWA PRAWNA:

1. Art. 37 UST. 3a i 208 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późn. zm.)


PLIKI DO POBRANIA: Wniosek_nabycie_gruntow_dzierzawionych.pdfautor:
zatwierdził:
opublikował:

ostatnie zmiany: 06-11-2017 14:02 przez
czytany: 4828
Rejestr zmian
 

Drukuj   
Zgłoś błąd