Strona glówna | Jak załatwić sprawę | Rejestr zmian | Administracja
Jesteś tutaj: BIP WITNICA:GEODEZJA : Wniosek o wydanie decyzji podziałowej


 musi zawierac wszystkie frazy

szukaj w:
 opisach,
 archiwum

GOSPODARKA ODPADAMI
DOWODY OSOBISTE
EWIDENCJA LUDNOŚCI
PODATKI
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
TRANSPORT DROGOWY
ZEZWOLENIA NA ALKOHOL
GOSPODARKA GRUNTAMI
GEODEZJA
- Wniosek o wydanie decyzji podziałowej
- Wniosek o nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości
- Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości
ROLNICTWO I LEŚNICTWO
OŚWIATA
ORGANIZOWANIE IMPREZ ARTYSTYCZNYCH I ROZRYWKOWYCH
UDZIELANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
DROGOWNICTWO
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
Wizyt:
1012888


04-12-2008 00:00
WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI PODZIAŁOWEJ

NUMER KARTY:

WGGGR.6831.........


WYMAGANE DOKUMENTY:

1.Wniosek pisemny o podział nieruchomości wraz z określeniem celu podziału
2.Załączniki do wniosku:
- dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości
- wypis z katastru nieruchomości i kopia mapy katastralnej
- decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (o ile została wydana i jest obowiązująca)
- wstępny projekt podziału (z zaznaczeniem ewentualnych służebności gruntowych lub propozycją sposobu zapewnienia dostępu projektowanych do wydzielenia działek gruntu do drogi publicznej)
- protokół z przyjęcia granic nieruchomości
- wykaz zmian gruntowych
- wykaz synchronizacyjny, w przypadku gdy w księdze wieczystej nieruchomość podlegająca podziałowi posiada inne oznaczenia niż w katastrze nieruchomości
- w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków -  pozwolenie na podział wydane przez wojewódzkiego konserwatora zabytków


OPŁATY:

Nie ma.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU:

Biuro Obsługi Interesanta/ Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa

TERMIN ODPOWIEDZI:

Do 2 miesięcy.


TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji przysługuje Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wydziału Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.


UWAGI:

Podziału nieruchomości dokonuje się na wniosek wszystkich właścicieli.


PODSTAWA PRAWNA:

1. Art. 90-99 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r., poz. 2147, z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268, poz. 2663)
3. Art. 35 § 3, art.104,art.127 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257)


PLIKI DO POBRANIA: Wniosek_o_podzial_nieruchomosci.pdfautor:
zatwierdził:
opublikował:

ostatnie zmiany: 30-10-2017 13:38 przez
czytany: 9910
Rejestr zmian
 

Drukuj   
Zgłoś błąd