Strona glówna | Jak załatwić sprawę | Rejestr zmian | Administracja
Jesteś tutaj: BIP WITNICA:GOSPODARKA PRZESTRZENNA : Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowa


 musi zawierac wszystkie frazy

szukaj w:
 opisach,
 archiwum

GOSPODARKA ODPADAMI
DOWODY OSOBISTE
EWIDENCJA LUDNOŚCI
PODATKI
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
TRANSPORT DROGOWY
ZEZWOLENIA NA ALKOHOL
GOSPODARKA GRUNTAMI
GEODEZJA
ROLNICTWO I LEŚNICTWO
OŚWIATA
ORGANIZOWANIE IMPREZ ARTYSTYCZNYCH I ROZRYWKOWYCH
UDZIELANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
DROGOWNICTWO
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
- Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowa
- Wniosek o wydanie decyzji lokalizacji celu publicznego
- Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
- Wniosek o zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie
- Wniosek o wydanie zaświadczenia o rewitalizacji
OCHRONA ŚRODOWISKA
Wizyt:
1012860


05-12-2008 00:00
Wypis i wyrys z Miejscowego Plany Zagospodarowania Przestrzennego lub Studium Uwarunkowań
Wniosek do pobrania na dole strony


Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
 
1. Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy.
Wydział Rozwoju Gospodarczego, Kierownik Wydziału: Bogumiła Popkowska
Szczegółowe informacje: Anna Torchała, Danuta Grzegorzyca
Piętro I,  pokój nr 4
Telefon  (095) 721 64 45

2. Wymagane dokumenty.
W Kancelarii należy złożyć: wniosek (Druk: WRG.BA-01)


3. Opłaty.
1. Dla celów mieszkaniowych opłaty nie pobiera się.

Wydział Rozwoju Gospodarczego, Kierownik Wydziału: Krystyna Sibińska Szczegółowe informacje: Anna Torchała, Danuta GrzegorzycaPiętro I,  pokój nr 4Telefon  (095) 721 64 45W Kancelarii należy złożyć: wniosek (Druk: WRG.BA-01)1. Dla celów mieszkaniowych opłaty nie pobiera się.

2. Dla celów innych niż wymienione w pkt.1 opłata wynosi 30 zł

Opłatę skarbową należy dokonać:

- przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu 08 8355 0009 0114 4848 2000 0006,

- lub w kasie Urzędu,

Osoba wnosząca o dokonanie czynności wymagającej uiszczenia opłaty skarbowej zobowiązana jest przedłożyć dowód uiszczenia w/w opłaty.

4. Termin załatwienia sprawy.

W przypadku złożenia przez wnioskodawcę kompletu dokumentów, wypis i wyrys z planu zostanie wydany nie później niż w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku.

6. Tryb odwoławczy.
brak

7. Podstawa prawna.
art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003).

8. Uwagi
 
Kasa Urzędu znajduje się w budynku urzędu na parterze i jest czynna:
poniedziałek w godzinach 8.30-15.00
wtorek - piątek w godzinach 7.30-15.00


 

Wniosek do pobrania: Wniosek_wpis_i_wyrys_z_planu.docautor:
zatwierdził:
opublikował:

ostatnie zmiany: 17-01-2012 14:40 przez
czytany: 6543
Rejestr zmian
 

Drukuj   
Zgłoś błąd