Strona glówna | Jak załatwić sprawę | Rejestr zmian | Administracja
Jesteś tutaj: BIP WITNICA:POMOC DLA UCZNIÓW : ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU DO SZKOŁY UCZNIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM


 musi zawierac wszystkie frazy

szukaj w:
 opisach,
 archiwum

GOSPODARKA ODPADAMI
DOWODY OSOBISTE
EWIDENCJA LUDNOŚCI
PODATKI
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
TRANSPORT DROGOWY
ZEZWOLENIA NA ALKOHOL
GOSPODARKA GRUNTAMI
GEODEZJA
ROLNICTWO I LEŚNICTWO
OŚWIATA
POMOC DLA UCZNIÓW
- ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU DO SZKOŁY UCZNIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM
- STYPENDIUM SOCJALNE DLA UCZNIÓW
ORGANIZOWANIE IMPREZ ARTYSTYCZNYCH I ROZRYWKOWYCH
UDZIELANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
DROGOWNICTWO
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
Wizyt:
385492


26-04-2006 00:00
Zwrot kosztów przejazdu do szkoły uczniom niepełnosprawnym

NUMER KARTY:

WKOS – KOS 02

WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wypełniony wniosek o zwrot kosztów przejazdu do szkoły uczniom niepełnosprawnym
  2. Załączniki:                
  • Wnioskodawca:

- wniosek o zwrot kosztów,

- zaświadczenie dyrektora szkoły o realizacji obowiązku szkolnego przez ucznia,

- bilety za przejazd.

OPŁATY:

Nie pobiera się.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU:

Urząd Miasta i Gminy w Witnicy pokój numer 28

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Kultury, Oświaty i Sportu

TERMIN ODPOWIEDZI:

Burmistrz zawiera umowę w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku.

UWAGI:

1. Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Witnica.

2. Pieniądze wypłacane będą w kasie Urzędu Miasta i Gminy Witnica w terminie do 10-go dnia miesiąca za miesiąc ubiegły, po wcześniejszym przedłożeniu biletów za przejazdy.

3. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie poproszony o ich uzupełnienie u prowadzącego sprawę.

PODSTAWA PRAWNA:

Art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr.256 poz. 2572 z 2004r. z poz. zmianami). wniosek_WKOSKOS02.pdf      Wniosek o zwrot kosztów przejazdu do szkoły uczniom niepełnosprawnymautor:
zatwierdził:
opublikował:

ostatnie zmiany: 08-12-2008 15:12 przez
czytany: 4376
Rejestr zmian
 

Drukuj   
Zgłoś błąd