Strona glówna | Jak załatwić sprawę | Rejestr zmian | Administracja
Jesteś tutaj: BIP WITNICA:ZEZWOLENIA NA ALKOHOL : Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alko


 musi zawierac wszystkie frazy

szukaj w:
 opisach,
 archiwum

GOSPODARKA ODPADAMI
DOWODY OSOBISTE
EWIDENCJA LUDNOŚCI
PODATKI
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
TRANSPORT DROGOWY
ZEZWOLENIA NA ALKOHOL
- Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia na mi
- Wydawanie zezwoleń na alkohol na spożycia poza miejscem sprzedaży
- Wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alko
- Wydawanie zezwoleń na alkohol dotyczących organizacji przyjęć
- Wydawanie zezwoleń na wyprzedaż zinwentaryzowanych zapasów napojów al
GOSPODARKA GRUNTAMI
GEODEZJA
ROLNICTWO I LEŚNICTWO
OŚWIATA
ORGANIZOWANIE IMPREZ ARTYSTYCZNYCH I ROZRYWKOWYCH
UDZIELANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
DROGOWNICTWO
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
Wizyt:
1012900


05-04-2006 00:00
Wydawanie zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych
 

WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA JEDNORAZOWĄ SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCHWYMAGANE DOKUMENTY:


 1. Wniosek o wydanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż / podawanie napojów alkoholowych.

 2. Kserokopia stałego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (nie dotyczy zezwoleń wydanych przez gminę Witnica) wraz z zaświadczeniem o dokonaniu opłaty.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych lub decyzja o odmowie wydania zezwolenia. Odbiór osobisty z dowodem osobistym lub przez pełnomocnika. Przed wydaniem decyzji należy dokonać opłaty. Decyzja o odmowie wydania zwolenia jest wysyłana do przedsiębiorcy.


OPŁATY: 1. 43,75 zł – za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa.

 2. 43,75 zł – za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa).

 3. 175 zł – za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% alkoholu.

Opłaty można dokonać w kasie urzędu lub na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Witnica: GBS Barlinek Oddział Witnica: 088355 0009 0114 4848 2000 0006 z dopiskiem: „za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych”.


MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU:

Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej pokój nr 9, tel. 95/ 721-64-52 lub Biuro Obsługi Interesanta.


JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej


TERMIN ODPOWIEDZI:

Do 1 miesiąca


TRYB ODWOŁAWCZY:

 1. Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

 2. Zażalenie na postanowienie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 7 dni, za pośrednictwem Biura Ewidencji Działalności Gospodarczej.

UWAGI:

 1. Zezwolenie wydaje się, gdy usytuowanie punktu sprzedaży jest zgodne z zapisami uchwały Rady Miejskiej w Witnicy i ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 2. Zezwolenie wydaje się na 2 dni.


PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

 2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.)

 3. Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. z 2011 r. Nr 106, poz. 622).

 4. Uchwała Nr XXXI/246/2002 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 27 czerwca 2002 roku w sprawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Witnica (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 73, poz. 986 z 24.07.2002r.) oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu /z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, określenia zasad usytuowania na terenie gminy Witnica miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz określenia warunków sprzedaży tych napojów (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 73, poz. 985 z 24.07.2002r.) WYDAWANIE_ZEZWOLEN_NA_JEDNORAZOWA_SPRZEDAZ_NAPOJOW_ALKOHOLOWYCH_.pdfautor:
zatwierdził:
opublikował:

ostatnie zmiany: 12-03-2012 14:41 przez
czytany: 4812
Rejestr zmian
 

Drukuj   
Zgłoś błąd