Strona glówna | Jak załatwić sprawę | Rejestr zmian | Administracja
Jesteś tutaj: BIP WITNICA:GOSPODARKA GRUNTAMI : Awaria w pasie drogowym oraz wydzierżawienie gruntu i naliczenie opłat


 musi zawierac wszystkie frazy

szukaj w:
 opisach,
 archiwum

GOSPODARKA ODPADAMI
DOWODY OSOBISTE
EWIDENCJA LUDNOŚCI
PODATKI
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
TRANSPORT DROGOWY
ZEZWOLENIA NA ALKOHOL
GOSPODARKA GRUNTAMI
- Wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej
- Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego
- Wniosek o nabycie gruntów w formie przetargowej
- Wniosek o bezprzetargowe nabycie dzierżawionych gruntów zabudowanych
- Wniosek o wydzierżawienie gruntów
- Wniosek o wydanie zaświadczenia – przekształcenie u.w.
- Wniosek o nabycie gruntów w formie bezprzetargowej
- Udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za użyt. wiecz. nieruch. grunto
- Wniosek o oddanie nieruchomości w trwały zarząd
- Dzierżawa pasa drogowego drogi wewnętrznej na prawach wyłączności
- Dzierżawa pasa drogowego drogi wewnętrznej urządzenia lub obiekty
- Dzierżawa pasa drogowego drogi wewnętrznej robóty niezwiązane z budową
- Awaria w pasie drogowym oraz wydzierżawienie gruntu i naliczenie opłat
- Zgłoszenie wniesienia opłaty jednorazowej
- Poświadczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego
GEODEZJA
ROLNICTWO I LEŚNICTWO
OŚWIATA
ORGANIZOWANIE IMPREZ ARTYSTYCZNYCH I ROZRYWKOWYCH
UDZIELANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
DROGOWNICTWO
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
Wizyt:
1012973


12-04-2016 00:00
Awaria w pasie drogowym oraz wydzierżawienie gruntu i naliczenie opłat

NUMER KARTY:

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 11/2016


WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek pisemny Zawiadomienie o awarii w pasie drogowym
2. Załączniki:

- mapa zasadnicza w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczeniem granic pasa drogowego
i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,

- informacja o sposobie zabezpieczenia robót,

- pełnomocnictwo, jeżeli inwestor reprezentowany jest przez pełnomocnika.


OPŁATY:

Brak.MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU:

Biuro Obsługi Interesanta / Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa


JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i RolnictwaTERMIN ODPOWIEDZI:

14 dni


TRYB ODWOŁAWCZY:

Brak.


UWAGI:

Brak.


PODSTAWA PRAWNA:

Zarządzenie Nr 11/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z dnia 18 lutego 2016r.PLIKI DO POBRANIA:
 Wniosek_awaria.pdfautor:
zatwierdził:
opublikował:

ostatnie zmiany: 30-10-2017 16:23 przez
czytany: 2611
Rejestr zmian
 

Drukuj   
Zgłoś błąd