Strona glówna | Jak załatwić sprawę | Rejestr zmian | Administracja
Jesteś tutaj: BIP WITNICA:TRANSPORT DROGOWY : Wydawanie zezwoleń na regularne specjalne przewozy osób


 musi zawierac wszystkie frazy

szukaj w:
 opisach,
 archiwum

GOSPODARKA ODPADAMI
DOWODY OSOBISTE
EWIDENCJA LUDNOŚCI
PODATKI
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
TRANSPORT DROGOWY
- Wydawanie zezwoleń na regularne specjalne przewozy osób
- Wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób
- Udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
- Zmiana licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
ZEZWOLENIA NA ALKOHOL
GOSPODARKA GRUNTAMI
GEODEZJA
ROLNICTWO I LEŚNICTWO
OŚWIATA
ORGANIZOWANIE IMPREZ ARTYSTYCZNYCH I ROZRYWKOWYCH
UDZIELANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
DROGOWNICTWO
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
Wizyt:
1012842


05-04-2006 00:00
Wydawanie zezwoleń na wykonywanie specjalnych przewozów regularnych osób
 
NUMER KARTY:
WOR – EDG 08

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Pisemny wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.
 2. Informacja określająca grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozów.
 3. Proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów, długość linii komunikacyjnej podanej w kilometrach i odległości między przystankami, kursy oraz liczba pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów zgodnie z rozkładem jazdy.
 4. Schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami.
 5. Potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków innych niż zlokalizowanych przy drogach publicznych, ustalone z ich właścicielami lub zarządzającymi.
 6. Kserokopia licencji.

OPŁATY:

 1. Dla przewozu regularnego specjalnego opłata za wydanie zezwolenia wynosi 50 % odpowiedniej opłaty jak za zezwolenia dla przewozu regularnego.
 2. Za wydanie wypisu z zezwolenia dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o udzielenie zezwolenia, pobiera sie opłatę w wysokości 1 % opłaty jak za wydanie zezwolenia.
 3. Opłat dokonuje się w kasie Urzędu Miasta lub na konto bankowe: Urząd Miasta i Gminy Witnica GBS Barlinek Oddział Witnica 08835500090114484820000006 z dopiskiem: zezwolenie na regularny specjalny przewóz osób w krajowym transporcie drogowym.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU:

Biuro Obsługi Interesanta, Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej

TERMIN ODPOWIEDZI:

Do 1 miesiąca.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

UWAGI:

Brak.

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity:Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874).
 3. Ustawa z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U.z 2006r. Nr 225, poz.1635 ze zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2007r. Nr 235 poz. 1726).
ZAŁĄCZNIKI:
Brak

PLIKI DO POBRANIA:

Brak plików do pobraniaautor:
zatwierdził:
opublikował:

ostatnie zmiany: 23-12-2008 12:54 przez
czytany: 4685
Rejestr zmian
 

Drukuj   
Zgłoś błąd