Strona glówna | Jak załatwić sprawę | Rejestr zmian | Administracja
Jesteś tutaj: BIP WITNICA:TRANSPORT DROGOWY : Zmiana licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką


 musi zawierac wszystkie frazy

szukaj w:
 opisach,
 archiwum

GOSPODARKA ODPADAMI
DOWODY OSOBISTE
EWIDENCJA LUDNOŚCI
PODATKI
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
TRANSPORT DROGOWY
- Wydawanie zezwoleń na regularne specjalne przewozy osób
- Wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób
- Udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
- Zmiana licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
ZEZWOLENIA NA ALKOHOL
GOSPODARKA GRUNTAMI
GEODEZJA
ROLNICTWO I LEŚNICTWO
OŚWIATA
ORGANIZOWANIE IMPREZ ARTYSTYCZNYCH I ROZRYWKOWYCH
UDZIELANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
DROGOWNICTWO
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
Wizyt:
1012938


23-12-2008 00:00
Wniosek o zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
 

NUMER KARTY:

WOR.EDG - 10


WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. W przypadku zmiany pojazdu lub numeru rejestracyjnego pojazdu:

a. wniosek o zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką,

b. kserokopia dowodu rejestracyjnego nowego pojazdu, z wpisem dopuszczenia do ruchu jako taksówka osobowa,

c. dokument potwierdzający prawo dysponowania pojazdem, jeżeli przedsiębiorca nie jest właścicielem pojazdu,

d. kserokopia świadectwa legalizacji taksometru.

  1. W przypadku zmiany siedziby, adresu, oznaczenia przedsiębiorcy lub nazwiska:

a. wniosek o zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką,

b. dokument określający status przedsiębiorcy będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej,

c. dokument potwierdzający tożsamość przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną,

d. odpis z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (zgodnie z PKD),

e. kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON),

f. kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP),

g. kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu z wpisem dopuszczenia do ruchu jako taksówki osobowej, uwzględniający zmianę adresu/oznaczenia przedsiębiorcy,

h. kserokopia świadectwa legalizacji taksometru.


OPŁATY:


  1. 20zł. - 30 zł. - za zmianę licencji.

  2. Opłatę za zmianę licencji dokonuje się w kasie Urzędu Miasta lub na konto bankowe: Urząd Miasta i Gminy Witnica GBS Barlinek Oddział Witnica 08835500090114484820000006 z dopiskiem: opłata za zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU:

Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej.


JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Ewidencji Działalności Gospodarczej.


TERMIN ODPOWIEDZI:

Do 1 miesiąca.


TRYB ODWOŁAWCZY:

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.


PODSTAWA PRAWNA:

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późń. zm.),

  1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2007 r. Nr 235, poz. 1726).

ZAŁĄCZNIKI:

  1. Wzór formularza wniosku o zmianę licencji.

PLIKI DO POBRANIA:

1. Załącznikautor:
zatwierdził:
opublikował:
czytany: 4390
Rejestr zmian
 

Drukuj   
Zgłoś błąd