Strona glówna | Jak załatwić sprawę | Rejestr zmian | Administracja
Jesteś tutaj: BIP WITNICA:GEODEZJA : Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości


 musi zawierac wszystkie frazy

szukaj w:
 opisach,
 archiwum

GOSPODARKA ODPADAMI
DOWODY OSOBISTE
EWIDENCJA LUDNOŚCI
PODATKI
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
TRANSPORT DROGOWY
ZEZWOLENIA NA ALKOHOL
GOSPODARKA GRUNTAMI
GEODEZJA
- Wniosek o wydanie decyzji podziałowej
- Wniosek o nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości
- Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości
ROLNICTWO I LEŚNICTWO
OŚWIATA
ORGANIZOWANIE IMPREZ ARTYSTYCZNYCH I ROZRYWKOWYCH
UDZIELANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
DROGOWNICTWO
GOSPODARKA PRZESTRZENNA
OCHRONA ŚRODOWISKA
Wizyt:
532515


11-12-2008 00:00
WNIOSEK O ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI

NUMER KARTY:

WGGGR.GEO.6830...........


WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek pisemny o rozgraniczenie nieruchomości
2. Załączniki:
 - dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości
   (odpis z księgi wieczystej, akt notarialny)
 - wypis z katastru nieruchomości i kopia mapy katastralnej
 - kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonymi odcinkami granic
   wnioskowanymi do rozgraniczenia


OPŁATY:

Za wydanie decyzji - 10 zł.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU:

Biuro Obsługi Interesanta / Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa


JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa

TERMIN ODPOWIEDZI:

Do 2 miesięcy.


TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji o rozgraniczeniu przysługuje prawo żądania przekazania sprawy do sądu składane za pośrednictwem wydającego decyzję
w terminie 14 dni od jej doręczenia.


Od decyzji o umorzeniu postępowania rozgraniczeniowego przysługuje prawo odwołania się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego składane za pośrednictwem wydającego decyzję
w terminie 14 dni od jej doręczenia.


UWAGI:

Brak.


PODSTAWA PRAWNA:

1. Art. 29-34 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne
  i kartograficzne (Dz. U. z 2005r. Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.)
2. Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania
  administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji
  oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 16 listopada 
  2006r. (Dz. U. Nr 225, poz. 1635)

PLIKI DO POBRANIA: Wniosek_o_rozgraniczenie_nieruchomosci.pdfautor:
zatwierdził:
opublikował:

ostatnie zmiany: 14-10-2015 10:56 przez
czytany: 6738
Rejestr zmian
 

Drukuj   
Zgłoś błąd